#ტელესკოლა

ზოგადი ინგლისური

ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის

28 დეკემბერი, დაწყებით კლასები, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

28 დეკემბერი, წიგნის კლუბი, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

25 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთოთხმეტე გაკვეთილი

24 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

23 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცამეტე გაკვეთილი

22 დეკემბერიზოგადი ინგლისური A2, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

21 დეკემბერიდაწყებითი კლასები, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

18 დეკემბერი, წიგნის კლუბი, მეცამეტე გაკვეთილი

17 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთორმეტე გაკვეთილი

16 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთერთმეტე გაკვეთილი

15 დეკემბერი, ზოგადი ინგლისური A2, მეცამეტე გაკვეთილი

14 დეკემბერი, დაწყებითი კლასები, მეცამეტე გაკვეთილი

11 დეკემბერი, წიგნის კლუბი, მეთორმეტე გაკვეთილი

10 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეათე გაკვეთილი

9 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცხრე გაკვეთილი

8 დეკემბერი, ზოგადი ინგლისური A2, მეთორმეტე გაკვეთილი

7 დეკემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთორმეტე გაკვეთილი