#ტელესკოლა

ზოგადი ინგლისური

ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის

Level - B1

27 ოქტომბერი, ზოგადი ინგლისური A1+, მეშვიდე გაკვეთილი

26 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მეექვსე გაკვეთილი

23 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი, მეექვსე გაკვეთილი

22 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთორმეტე გაკვეთილი

21 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთერთმეტე გაკვეთილი

20 ოქტომბერი, ზოგადი ინგლისური A1+, მეექვსე გაკვეთილი

19 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მეხუთე გაკვეთილი

16 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი, მეხუთე გაკვეთილი

15 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეათე გაკვეთილი

14 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეცხრე გაკვეთილი

13 ოქტომბერი, ზოგადი ინგლისური A1+, მეხუთე გაკვეთილი

12 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მეოთხე გაკვეთილი

9 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მეოთხე გაკვეთილი

8 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მერვე გაკვეთილი

7 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეშვიდე გაკვეთილი

6 ოქტომბერი, ზოგადი ინგლისური A1+, მეოთხე გაკვეთილი

5 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მესამე გაკვეთილი

2 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მესამე გაკვეთილი

1 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეექვსე გაკვეთილი

30 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეხუთე გაკვეთილი

29 სექტემბერი, ზოგადი ინგლისური A1+, მესამე გაკვეთილი