#ტელესკოლა

28 დეკემბერი, დაწყებით კლასები, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

28 დეკემბერი, წიგნის კლუბი, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

25 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთოთხმეტე გაკვეთილი

24 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

23 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცამეტე გაკვეთილი

22 დეკემბერიზოგადი ინგლისური A2, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

21 დეკემბერიდაწყებითი კლასები, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

18 დეკემბერი, წიგნის კლუბი, მეცამეტე გაკვეთილი