12 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეცხრე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP.png

2 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მერვე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP.png

26 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეშვიდე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP.png

4 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეექვსე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Architecture1.png

21 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეხუთე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Architecture.png

6 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეოთხე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP.png

29 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მესამე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola4.png

22 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეორე გაკვეთილი