6 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეოთხე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP.png

29 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მესამე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola4.png

22 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეორე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Economics.png

15 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, პირველი გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Homework.png