24 სექტემბერი, წინგის კლუბი, მეორე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola.png

20 სექტემბერი, წინგის კლუბი, პირველი გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola1 (1).png