12 დეკემბერი, წინგის კლუბი, მეხუთე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

The-Woman-in-White.png

1 დეკემბერი, წინგის კლუბი, მეოთხე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Book-Club.png

26 ნოემბერი, წინგის კლუბი, მესამე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Oscar-Wilde.png

24 სექტემბერი, წინგის კლუბი, მეორე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola.png

20 სექტემბერი, წინგის კლუბი, პირველი გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola1 (1).png