12 ოქტომბერი, ზოგადი ინგლისური, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Lesson15.png

29 სექტემბერი, ზოგადი ინგლისური, მეცამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola3.png

21 სექტემბერი, ზოგადი ინგლისური, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Lesson12.png