12 დეკემბერი, დაწყებითი კლასები, მეოცე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Lesson22.png
Lesson22-1.png

1 დეკემბერი, დაწყებითი კლასები, მეცხრამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Young-Learners.png
Young-Learners1.png

9 ნოემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთვრამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Lesson18.png
Lesson18-1.png

1 ნოემბერი, დაწყებითი კლასები, მეჩვიდმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Lesson17 (1).png
Lesson17-1 (1).png

12 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Homework1.png
Homework2.png

27 სექტემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola1.png
teleskola2.png

20 სექტემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Young-Learners-lesson11-1.png
Young-Learners-lesson11.png