12 ოქტომბერი, დაწყებითი კლასები, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Homework1.png
Homework2.png

27 სექტემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

teleskola1.png
teleskola2.png

20 სექტემბერი, დაწყებითი კლასები, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Young-Learners-lesson11-1.png
Young-Learners-lesson11.png