ინგლისურის გაკვეთილები

მეთერთმეტე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეათე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეცხრე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მერვე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეშვიდე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეექვსე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეხუთე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მესამე დონე ( X - XII კლასი)

მეოთხე კვირა