ინგლისურის გაკვეთილები

მეთერთმეტე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეათე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მეცხრე კვირა

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

მერვე კვირა