#ტელესკოლა

ზოგადი ინგლისური

ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის

28 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთხუთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

25 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Book-club.jpg

18 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეცამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Book-Club.jpg

11 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Great Gatsby.PNG

7 დეკემბერი, წიგნის კლუბი მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

sense.jpg

27 ნოემბერი, წიგნის კლუბი მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

wuthering-heights.jpg

20 ნოემბერი, წიგნის კლუბი მეათე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

the-secret-garden.jpg

13 ნოემბერი, წიგნის კლუბი მეცხრე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

pride.jpg

6 ნოემბერი, წიგნის კლუბი მერვე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

midsummernight.jpg

30 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მეშვიდე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

The-Lost-World-by-Sir-Arthur-Conan-Doyle

23 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მეექვსე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Book-Club.jpg

16 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მეხუთე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

Book-Club.jpg

9 ოქტომბერი, წიგნის კლუბი მეოთხე გაკვეთილი