#ტელესკოლა

ზოგადი ინგლისური

ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის

24 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1--Thu.jpg

23 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1-Wed.jpg

17 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP B1 Wedn.jpg

16 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1-Thu.jpg

10 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეათე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Sociology.PNG

9 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცხრე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Technology.PNG

3 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მერვე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-8.jpg

2 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეშვიდე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-7.jpg

26 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეექვსე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson6.jpg

25 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეხუთე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson5.jpg

19 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეოთხე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

tourism2.jpg

18 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მესამე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

tourism1.jpg

12 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეორე გაკვეთილი