#ტელესკოლა

24 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1--Thu.jpg

23 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1-Wed.jpg

17 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP B1 Wedn.jpg

16 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-B1-Thu.jpg

10 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეათე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Sociology.PNG

9 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეცხრე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Technology.PNG

3 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მერვე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-8.jpg

2 დეკემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის B1, მეშვიდე გაკვეთილი