#ტელესკოლა

30 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-Biology.png

24 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეცხრამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-Ecology2.png

23 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეთვრამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-Ecology1.png

17 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეჩვიდმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-medicine1.png

16 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეთექვსმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-medicine.png

10 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეთხუტმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთე პრეზენტაცია:

გადმოტვირთე დავალება

ESP-engineering2.png

9 ივნისი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის, მეთოთხმეტე გაკვეთილი