#ტელესკოლა

5 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთექვსმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

Culinary-16.jpg

4 ნოემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთხუთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

Culinary-15.jpg

29 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთოთხმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson14.jpg

28 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეცამეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson13.jpg

22 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-A2-Lesson-12.jpg

21 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-11.jpg

15 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეათე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Lesson 10.jpg

14 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეცხრე გაკვეთილი