#ტელესკოლა

ზოგადი ინგლისური

ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის

Level - A2

Level - B1

22 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთორმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP-A2-Lesson-12.jpg

21 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეთერთმეტე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-11.jpg

15 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეათე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Lesson 10.jpg

14 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეცხრე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

ESP Lesson 9.jpg

8 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მერვე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-8.png

7 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეშვიდე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson-7.png

1 ოქტომბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეექვსე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson6.png

30 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეხუთე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson5.png

24 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეოთხე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson4.png

23 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მესამე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

lesson3.png

17 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, მეორე გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

16 სექტემბერი, ინგლისური პროფესიული მიზნებისთვის A2, პირველი გაკვეთილი

გადმოტვირთეთ პრეზენტაცია:

გადმოტვირთეთ დავალება

Community

Quick Links

Contact Us

92 Vepkhistkaosani Street,

3 m/r Didi Dighomi, Tbilisi, Georgia

032 2 00 12 42

Copyright © 2023 All Rights Reserved by English Book Education.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram